Agile Gamma Zaplecza 450.jpg

Na czym polega zwinność pracy według agile?

W tradycyjnych modelach zarządzania projektami liczy się przede wszystkim postępowanie według procedur. A proceduralnie postępowanie kojarzy się raczej z ograniczeniami w możliwościach pracowników, przyzwyczaja się ich do postępowania w określony sposób w zakresie ich wiedzy, umiejętności, możliwości.

Zwinne zarządzanie rozwiązuje problem „bierności pracowników” i jednym z jego celi jest zapewnienie elastyczności pracowników. Oznacza to, że pracownicy, choć muszą postępować zgodnie z pewnymi regułami, mają większą swobodę w działaniu, w tym – w znajdywaniu rozwiązań do pojawiających się problemów, które często nie były przewidziane podczas tworzenia zakresu prac.

Oczywiście, duże znaczenie ma tutaj postawa pracowników wobec listy zadań do wykonania. W zespołach zwinnych to pracownicy sami decydują, jakie zadania zrealizują w danej jednostce czasu. Nie są im przypisywane odgórnie, zatem efekty pracy są rozliczane ze względu na pracę całego zespołu, a nie indywidualnie.

Zdolność do rozwiązywania problemów na bieżąco jest cenną umiejętnością, która powinna cechować wszystkich członków zespołu zwinnego.

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z założeniami nowoczesnego systemu zarządzania projektami jest uczestnictwo w profesjonalnie przeprowadzonych warsztatach. Agile szkolenia umożliwiają zapoznanie się z podstawami oraz różnymi wariantami tego typu zarządzania. Przekazują także możliwości dopasowania schematu do potrzeb projektu w zależności od pewnych czynników. Ponadto, prezentują metody, których wykorzystanie wspiera możliwości osiągnięcia celu.

Jedną z takich metod jest scrum. Wprowadza on sprawiedliwy podział ról i obowiązków w zespole zwinnym, a także nowe pojęcia, takie jak backlog czy sprint. Szkolenie scrum zakłada istnienie trzech istotnych ról zespołowych, które wzajemnie się uzupełniają.

Szkolenia scrum master są przygotowane z myślą o tych, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem spotkań scrumowych oraz rozwiązywać na bieżąco problemy zespołu związane z kwestiami organizacyjnymi czy technicznymi.


Ciekawe artykuły: https://konferencjanaukowa.edu.pl/


Szkolenia scrum product owner mają za zadanie wyjaśnić zakres obowiązków właściciela produktu, uwzględniając tutaj także potrzebę komunikacji z klientem oraz opieki nad listą zadań niezbędnych do wykonania. Szkolenia scrum developer to najlepsza droga, by zapoznać się, jak stać się modelem członka zespołu zajmującego się wykonywaniem określonych zadań projektowych.