Jak Gamma Zaplecza 520.jpg

Scrum – jak wygląda w zarządzaniu projektami?

Nowoczesne, elastyczne metody zarządzania projektami niczym piorun błyskawicy uderzyły w dotychczasową metodologię zarządzania, ukazując zupełnie innowacyjne podejście. Okazuje się, że zwłaszcza branża informatyczna potrzebowała takiego powiewu świeżości, gdyż to w jej przypadku, tradycyjne zarządzanie nie przynosiło oczekiwanych efektów. Właśnie na tej kanwie powstał słynny manifest Agile, który wprowadził do rzeczywistości zarządzania zupełnie nową jakość.Szkolenia menedżerskie Wrocław

Wrocław, podobnie jak każde inne duże miasto, ma bardzo szeroką ofertę szkoleniową, która skierowana jest zarówno do pojedynczych osób, jak i do całych firm. Otwarte szkolenia menedżerskie Wrocław, to propozycja, z której mogą skorzystać indywidualni klienci, dla których absolutnym priorytetem jest podniesienie kompetencji zawodowych w krótkim czasie.

Z kolei oferta szkoleń zamkniętych ogranicza się do firm, które takie szkolenie chcą zorganizować i przeprowadzić dla swoich pracowników. Szkolenie scrum developer czy agile project management kurs, mogą być organizowane zarówno w jednej, jak i w drugiej wersji.

Scrum w zarządzaniu – jak wygląda praktyka?

Zarządzanie projektami metodami zwinnymi, w znaczniej mierze różni się od sposobu, w jaki kiedyś były realizowane projekty. Nie ma teraz długich okresów przeznaczonych na poszczególne etapy, pracuje się natomiast na tak zwanych sprintach. Chodzi o to, aby klient w maksymalnie krótkim czasie mógł zobaczyć postępy w realizacji projektu.

Niezwykle istotna stała się także kwestia prawidłowej komunikacji. Relacje na linii człowiek – człowiek są bardzo ważne. Metodologia Scrum opiera się na konkretnych wartościach, których przestrzegać muszą wszyscy członkowie zespołu projektowego.


Zapoznaj się z innymi artykułami: https://bdml.pl/


Jedynie wówczas projekty będą mogły być prowadzone sprawnie. Absolutnym priorytetem jest przy tym zadowolenie klienta. Chodzi o to, aby zaproponować klientowi taki produkt, który będzie odpowiedzią na jego potrzeby, przy czym te potrzeby nie zawsze muszą zostać sformułowane w sposób bezpośredni.