Mistrz Gamma Zaplecza 787.jpg

Jakie zadania ma mistrz w zakładzie produkcyjnym?

Brygadzista to pracownik który w danym zakładzie produkcyjnym sprawuje nadzór nad podległą mu ekipą pracowników. Do jego głównych zadań należy podział zadań w zespole oraz bieżąca kontrola ich realizacji. W celu nabycia niezbędnych umiejętności pozwalających na poprawne wykonywanie poszczególnych zadań niezbędne jest profesjonalne szkolenie dla brygadzistów czy szkolenia dla mistrzów.

Bycie mistrzem a szkolenia 2021

Osoba pracująca na stanowisku brygadzisty powinna służyć wsparciem merytorycznym podległym pracownikom oraz nieustannie stać w pierwszej linii kontaktu pomiędzy kierownictwem wyższego szczebla, a pracownikami.

W pracy każdego mistrza potrzebne jest nie tylko ogromne doświadczenie wyniesione z pracy na produkcji, lecz również odpowiednie umiejętności osobiste, zarówno wrodzone jak i nabyte. W tym celu niezbędne są szkolenia dla mistrzów.

Zadania mistrza w zakładzie produkcyjnym

Każdy brygadzista musi umieć każdego dnia sprostać powierzonym mu zadaniom. Do wielu z nich należy:

  • realizacja powierzonych zadań w wyznaczonym czasie
  • dbałość o dokumentację produkcyjną,
  • realizację istotnych planów produkcyjnych,
  • nadzór nad powierzonym sprzętem
  • udzielanie wsparcia podległym pracownikom w rozwiązywaniu ważnych problemów,
  • reprezentowanie firmy na zewnątrz
  • dbałość o przestrzeganie przepisów BH

Szkolenia 2021 dla poszczególnych zakładów produkcyjnych

Często się zdarza, ze osoby zarządzające w zakładach produkcyjnych nie do końca czują swoją rolę. Bywają bowiem sytuacje gdzie mistrz lub kierownik zmiany jest zobowiązany do bacznego pilnowania wyników produkcyjnych, a w przypadku podstawowych działań zarządzania jego rola sprowadza się tylko i wyłącznie do przekazywania decyzji wyższego kierownictwa. W takich sytuacjach przydatne jest szkolenie dla brygadzistów

W wielu zakładach produkcyjnych tradycyjna kultura zarządzania bazuje na hierarchicznej komunikacji, a zadaniem mistrza jest przekazywanie ważnych informacje od kierownika zmiany czy dyrektora produkcji, najlepiej w wersji niezmienionej.

Ta tradycyjna kultura coraz częściej nie wytrzymuje spotkania z obecnymi wymaganiami pracowników. Ci co mają coraz wyższe aspiracje oczekują przede wszystkim od brygadzisty jasnej komunikacji, widocznego zaangażowania w pracę, szybkiego podejmowania decyzji oraz sprawnego rozwiązywania konfliktów.


Blog o podobnej tematyce: https://www.adeszkolenia.pl/


Obecnie każdy mistrz powinien być aktywnym managerem, którego to rola nie jest ograniczona tylko i wyłącznie do pilnowania jakości produkcji. W celu nabycia niezbędnych umiejętności niezbędne są szkolenia dla brygadzistów, które potrafią rozwiać wiele istotnych wątpliwości oraz nauczyć jak być dobrym przywódcom.